นโยบายการขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สู่มาตรฐานสากล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ยินดีต้อนรับ
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม โน้มนำสังคม
หลวงพ่อพระใส สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
 • นายนิรุตต์ บุตรแสนลี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

 • นางสาวพิมพา อิ่มมาก
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • นางสาวจิตติมา พิทักษ์ปกรณ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • นางสาวสุพัตรา เอกอุ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • นายพงษ์ไพร แสนสุภา
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอาชีวศึกษาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการเอกสาร
Last update
 
26/2/2557
 
25/12/2556
 
25/12/2556
 
25/12/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556

 

 
รายการ ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
Last update
 
5/11/2557

 


 

 
 

 


Copyright@ 2013 Nongkhai vocational college
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ออกแบบและพัฒนาโดย : ไอทีซอฟต์ e-mail : chin-li@windowslive.com