นโยบายการขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สู่มาตรฐานสากล
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม โน้มนำสังคม
นักเรียน นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
 • นายนิรุตต์ บุตรแสนลี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

 • นางสาวพิมพา อิ่มมาก
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • นางสาวจิตติมา พิทักษ์ปกรณ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • นางสาวสุพัตรา เอกอุ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • นายพงษ์ไพร แสนสุภา
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สู่รั้วกาสะลอง ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมอนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการเอกสาร
Last update
 
4/7/2558
 
15/5/2558
 
22/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
11/1/2558
 
11/1/2558
 
11/1/2558
 
11/1/2558
 
6/8/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556

 


 

 
 

 


Copyright@ 2013 Nongkhai vocational college
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ออกแบบและพัฒนาโดย : ไอทีซอฟต์ e-mail : chin-li@windowslive.com