นโยบายการขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สู่มาตรฐานสากล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม โน้มนำสังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ขอเชิญชวนร่วมมหกรรมอาชีวศึกษา
 • นายนิรุตต์ บุตรแสนลี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

 • นางสาวพิมพา อิ่มมาก
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • นางสาวจิตติมา พิทักษ์ปกรณ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • นางสาวสุพัตรา เอกอุ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • นายพงษ์ไพร แสนสุภา
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
เชิญร่วมพิธีปิด/มอบรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 ก.พ.58 เวลา 8.00-12.00 น. ณ วศ.หนองคาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการเอกสาร
Last update
 
22/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
21/1/2558
 
11/1/2558
 
11/1/2558
 
11/1/2558
 
11/1/2558
 
6/8/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556

 


 

 
 

 


Copyright@ 2013 Nongkhai vocational college
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ออกแบบและพัฒนาโดย : ไอทีซอฟต์ e-mail : chin-li@windowslive.com