ปฎิทินปฎิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
โครงการอบรมคุณธรรม
 • นายนิรุตต์ บุตรแสนลี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

 • นางสาวจิตติมา พิทักษ์ปกรณ์
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • นางสาวพิมพา อิ่มมาก
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • นางสาวสุพัตตรา เอกอุ
  รองผุ้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 • นายพงษ์ไพร แสนสุภา
  รองผุ้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ยินดีตอนรับรักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 

 
รายการเอกสาร
Last update
 
18/5/2559

 

 
รายการ ข่าวสอบราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
Last update
 
18/5/2559

 


 
 
รายการข้อมูล ผลงานวิจัยครู-อาจารย์
Last update
 
18/5/2559

 


 
 

 


Copyright@ 2013 Nongkhai vocational college
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ออกแบบและพัฒนาโดย : ไอทีซอฟต์ e-mail : chin-li@windowslive.com