เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
__________

รับสมัครโควตารอบแรก ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
– มอบตัว ปวส. โควตา ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
– มอบตัว ปวช. โควตา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
__________

รับสมัครรอบปกติ หรือรอบทั้วไป ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
-สมัครพร้อมทดสอบวัวแววฯ ประกาศรายชื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
– มอบตัวทั่วไป ปวช. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– มอบตัวทั่วไป ปวส. วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓