โครงการสถาบันศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นำโดย ผอ มงคล แก้วรอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมโครงการสถาบันศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป้นประธานในพิธี วันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ฯ หอประชุมอนันตนาคราช วอทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย