ขอเลื่อนการประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยไม่มีกำหนด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ขอเลื่อนการประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู รหัสสาขาวิชา 701 การท่องเที่ยวโดยไม่มีกำหนด

เนื่องด้วยประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19)

จึงขอเลื่อนการประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู รหัสสาขาวิชา 701 การท่องเที่ยวโดยไม่มีกำหนด