พิธีออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย

นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 และได้จำทำโรงทานเพื่อการกุศล ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย