โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นำโดย ผอ.มงคล แก้วรอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์​และสังคมเป็นผู้มีคุณธรรม วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม​อนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย