บรรยากาศการตรวจติดตามความคืบหน้า เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2 07-12-2563