วารสารกาสะลอง : ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร