วารสารกาสะลอง : เข้ารับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566