ร่วมทำกิจกรรมโรงทานเพื่อกาลกุศล ณ วัดโพธิ์ชัย

วิทยาลัยอาชชีวศึกษาหนองคาย
นำโดย ผอ.มงคล แก้วรอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ ร่วมทำกิจกรรมโรงทานเพื่อกาลกุศล ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย