โครงการสัมมนาวิชาชีพเรื่อง ” แนวทางในการทำธุรกิจดิจิทัล ” เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นำโดย นางสุรีย์ อ้วนโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และคณะครู นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส. ร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพเรื่อง ” แนวทางในการทำธุรกิจดิจิทัล ” เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัล จากผู้ประกอบการที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากธนาคารออมสินร่วมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
วันพุธ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย