นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี. ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ขอแสดงความยินดี
กับนายณัฐกิตต์ สีหาปัญญา. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี. ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย. และเป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือลำดับต่อไป.