กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นำโดย ผอ.มงคล แก้วรอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาจิติาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 “กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองไผ่เกี้ย” ที่จังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้น ณ บริเวณหนองไผ่เกี้ย ชุมชนหนองไผ่-ดอนสวรรค์-สวนอ้อย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี