ประกาศ ปิดทำการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษตามารตการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโคโรนา 2019 (COVIT-19)