ประกาศ (ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะ งานก่าสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์

ประกาศ (ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ งานก่าสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์

ประกาศ (ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะ งานก่าสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)
————————————————————————————————————————————-
(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
สามารถดาวห์โหลดได้ ที่นี้

http://www.nkvc.ac.th/nkvc/wp-content/uploads/2022/11/ร่างโดม.pdf

————————————————————————————————————————————-