ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาน 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ประมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

สามารถดาวห์โหลดได้ ที่นี้
img375