วารสารกาสะลอง : ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕