คณะครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายร่วมยืนไว้อาลัย


คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายร่วมยืนไว้อาลัยแก่ นางอรุณ ทุมรัง แม่บ้านประจำวิทยาลัยฯ ที่เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางอรุณ ทุมรัง อย่างสุดซึ้ง