เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓


วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย