โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นำโดย ผอ. มงคล แก้วรอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ จักโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้สร้างความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะ และเพื่อให้ลูกเสือวิสามัญทุกคนได้บำเพ็ญตนตามคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย