ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ ประจำปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.00 (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่