“STU : สันตพลนิทรรศ 2023”

ดร.มงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครู และนักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการ “STU : สันตพลนิทรรศ 2023” ซึ่งได้คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะกลับมามากมาย