การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายโดย ดร.มงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัด) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่มที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองบังลำภู หนองคาย บึงกาฬ และสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย