วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย โดย ดร.มงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายมนตรี สุทธิเมธากุล รองผู้อำนวยการฝ่าบลริหารทรัพยากร พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก