๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นำโดย ดร.มงคล แก้วรอด ผู้ออำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูบคุลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ โดยโครงการมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖