ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์
ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร
จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
————————————————————————————————————————————-
สามารถดาวห์โหลดได้ ที่นี้

http://www.nkvc.ac.th/nkvc/wp-content/uploads/2022/11/img398.pdf